هانا گل دختر

تجربه های شیرین با هانا

روز مادر مبارک
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٢  کلمات کلیدی:

تقدیم به همه مادرهای خوب دنیا 

مادر عزیز

روزت مبارک

بی محبت مادر/ یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد /  مثل عکس بی قابم

بی محبت مادر / از شکوفه ها دورم

یک کبوتر بی بال / یک چراغ بی نورم

بی محبتِ مادر / چون لبان بی لبخند

ساکتم و غمگینم / مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر / در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم  / هیچ رد پایی نیست