هانا گل دختر

تجربه های شیرین با هانا

چهارشنبه سوری
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی:

سلام چند تا از عکسای چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری

چهارشنبه

هانا

هانا

هانا

نورو ز ۱۳۸۹ مبارک

ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی
چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی

تبریک

سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما... دلهای پر مهرمان را به روزهای سبز و زیبای بهار پیوند می زنیم
و شادی را برای یکدیگر به ارمغان می آوریم

...سال نو مبارک ...

چون همیشه شادمان