هانا گل دختر

تجربه های شیرین با هانا

ریز بین و نکته سنجم
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٤  کلمات کلیدی:

چند روزیه که به جزئیات توجه بیشتری دارم! دیروز وقتی بابام اومده بود مهد کودک دنبالم دیدم یه چیزی روی مژه هاش نشسته  فوراْ کنجکاو شدم و اومدم جلو و اونو برداشتم. بابام کلی کیف کرد و ازم تشکر کرد.

در مجموع الحمدلله خیلی سرحال هستم و کاملاْ بازیگوش فعال و هوشیارم. یه عکس دیگه هم میزارم که منو ببینید.